Priser:
1 bild 500:-
Paketpriser:
2 bilder 700:-
3 bilder och fler 800:-
Alla priser exkl.moms
Bildbeställare redovisar publicering till [email protected]
Bilder faktureras efter publicering.

Priser för fotouppdrag:
500:- per timme. (på önskad plats och bildredigering/efterarbete.)